Di truyền học thúc đẩy cải thiện ngành kinh doanh

Di truyền học là một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy cải thiện ngành nuôi trồng thủy sản. Không một khía cạnh sản xuất nào, ví dụ: dinh dưỡng, quản lý trại giống hoặc quản lý trang trại có thể mang đến những cải thiện liên tục hàng năm thông qua chọn lọc di truyền. Để tối đa hóa lợi ích di truyền với cận huyết tối thiểu, việc lựa chọn được tiến hành cả trong vào ngoài các gia đình. Tôm giống Kona Bay được lựa chọn cân bằng tính trạng để đảm bảo hiệu suất vượt trội trong các điều kiện khác nhau ở trại giống và trang trại

Tối đa hóa lợi ích di truyền

Để tối đa hóa lợi ích di truyền với cận huyết tối thiểu, việc lựa chọn được tiến hành cả trong vào ngoài các gia đình. Tôm giống Kona Bay được lựa chọn cân bằng các đặc điểm để đảm bảo hiệu suất vượt trội trong các điều kiện khác nhau ở trại giống và trang trại.

Cải thiện liên tục tốc độ tăng trưởng

Mức tăng trưởng trung bình hàng ngày (ADG) của quần đàn tôm Kona Bay nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,4 g tùy thuộc vào nhiệt độ, mật độ thả, chất lượng nước, thức ăn và các yếu tố khác. Tốc độ tăng trưởng đang cải thiện ở tốc độ xấp xỉ 10% mỗi thế hệ.

Năng suất sinh sản cao

Chọn các gia đình tôm Kona Bay để mang lại năng suất sinh sản cao. Hiệu suất thay đổi khi sử dụng giun nhiều tơ (Dời) sống polychaete (không khuyến nghị nếu loài giun này được lấy từ các khu vực bị nhiễm bệnh). Nếu sử dụng giun sống trong thức ăn nuôi, tôm cái sẽ sản sinh 400.000 Nauplii/lần đẻ với 20% số con đẻ/đêm. Nếu không sử dụng dời sống, tôm cái sẽ sản sinh 250.000 Nauplii/lần đẻ với 15% số con đẻ/đêm.

Năng suất sinh sản cao

Các gia đình tôm Kona Bay thường phải trải qua các thử nghiệm khắt khe trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn để chọn loài có khả năng kháng bệnh TSV, WSSV và EMS.

Khả năng dung nạp đậu nành trong thức ăn

Các gia đình tôm Kona Bay thường được chọn có khả năng dung nạp mức protein cao từ đậu nành trong thức ăn để giảm thiểu tính phụ thuộc vào nguồn bột cá khan hiếm. Với chi phí và lợi ích mà các công thức thức ăn từ đậu nành mang lại, ngành có thể nắm bắt lợi ích chỉ bằng cách giảm sử dụng protein động vật và đặc biệt từ bột cá đến mức mang lại lợi nhuận kinh tế cao nhất. Tôm Kona Bay sẵn sàng giúp bạn nắm bắt lợi ích này.

Thúc đẩy phát triển với giải pháp chọn lọc dựa trên bộ gen

Trong chương trình nhân giống, chúng tôi sử dụng giải pháp chọn lọc dựa trên bộ gen để thúc đẩy tiến trình phát triển di truyền với độ chính xác cao hơn. Đa hình đơn nucleotide (SNP) hoặc chỉ thị di truyền được sử dụng để chọn lọc cá thể và nhận dạng tính trạng. Khi năng lực chuyên môn của Hendrix Genetics về Chọn lọc dựa trên bộ gen ở các loài (thủy sản) khác được áp dụng trong chương trình nhân giống của Kona Bay sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình phát triển di truyền nói chung và cho một số tính trạng cụ thể có khả năng di truyền thấp hơn.

shrimp in bw
Broodstock shrimp 5.jpg
Sinh sản
shrimp in hand
Lựa chọn kỹ lưỡng