Tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương Kona Bay

Chất lượng tốt nhất

Đội ngũ của chúng tôi có đại diện ở nhiều quốc gia sản xuất tôm hỗ trợ khách hàng và dữ liệu sản xuất của trang trại. Dữ liệu sản xuất thu thập được sử dụng để thúc đẩy chương trình nhân giống tôm Kona Bay đi đúng hướng, giải quyết điểm khác biệt ở nhiều quốc gia.

Kết quả của trang trại thể hiện rõ:

  • Tỷ lệ sống cao, Tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương Kona Bay có tỷ lệ sống cao, ngay cả khi thời gian nuôi dài hơn 90 ngày.
  • Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, theo số liệu trên đàn tôm Konay Bay trung bình dưới 1,3 khi tôm lớn hơn kích thước 23 g
  • Mức tăng trưởng trung bình hàng ngày ổn định năm này so với năm trước và được báo cáo là ở mức cao khi có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến tăng trưởng như độ mặn, địa điểm và mật độ thả

Dòng sản phẩm

Điều chỉnh tôm bố mẹ đáp ứng các nhu cầu thị trường khác nhau đồng nghĩa với việc nhân giống với các dòng khác nhau. Một tiêu chuẩn không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu về di truyền tôm. Điều chỉnh tôm bố mẹ đáp ứng các nhu cầu thị trường khác nhau đồng nghĩa với việc nhân giống với các dòng khác nhau. Một tiêu chuẩn không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu về di truyền tôm.

‘Tốc độ’, dòng tôm tăng trưởng của chúng tôi

Qua nhiều năm lựa chọn tôm phục vụ mục đích tăng trưởng và tăng tốc thông qua việc chọn bộ gen, dòng tôm giống tăng trưởng của chúng tôi Kona Bay tăng trưởng được chứng minh mang lại hiệu quả tăng trưởng kịp thời để đưa vào thị trường hàng ngày trong các điều kiện khác nhau. Nếu tăng trưởng là mục tiêu bạn đang tìm kiếm thì dòng tôm giống Kona Bay tăng trưởng của chúng tôi chính là thứ mà bạn cần.

'Khỏe mạnh’, dòng tôm giống kháng bệnh của chúng tôi

Áp lực từ dịch bệnh là một trong các thách thức lớn nhất trong ngành tôm ngày nay. Trong chương trình nhân giống của chúng tôi, và đặc biệt trong dòng sản phẩm này, chúng tôi lựa chọn theo khả năng kháng bệnh. Ưu thế của việc chọn gen là tích lũy tiến triển và tác động đến tất cả các thế hệ vật nuôi sau. Khi môi trường là yếu tố thách thức, bạn nên chọn phương cách an toàn và hãy chọn dòng tôm giống Kona Bay tăng trưởng của chúng tôi.

'Cân bằng’, lựa chọn ưu điểm tốt nhất từ hai dòng sản phẩm

Bạn muốn tôm của mình phát triển nhanh nhưng tôm sẽ phải phát triển trong môi trường có phần khắc nghiệt. Trong trường hợp đó, lựa chọn dòng tôm phù hợp không phải là thỏa hiệp. Đó là lựa chọn dòng tôm có các ưu điểm tốt nhất của cả hai dòng nói trên: tăng trưởng và khả năng kháng bệnh. Hãy lựa chọn khôn ngoan và thu hoạch sản lượng tối đa với Kona Bay cân bằng.

Đặc điểm chung của sản phẩm

Tốc độ tăng trưởng

Mức tăng trưởng trung bình hàng ngày là 0,3-0,7 g tùy thuộc vào mật độ thả, chất lượng nước, thức ăn và các yếu tố khác.

Khả năng kháng bệnh

Lựa chọn thường xuyên để kháng TSV, WSSV, EMS và IMNV

Năng suất sinh sản

Tôm cái sinh ra 400.000 ấu trùng/lần đẻ

  • Với tỉ lệ 20% số con đẻ/đêm
  • Được cho ăn giun nhiều tơ polychaeta (Dời)

Tôm cái sinh ra 250.000 ấu trùng/lần đẻ

  • Với tỉ lệ 15% số con đẻ/đêm.
  • Không cho ăn dời sống (khuyến nghị không cho ăn vì sự an toàn sinh học)
P4301049 KB11PS.jpg