Dẫn đầu trong lĩnh vực di truyền tôm

Di truyền học thúc đẩy cải thiện ngành kinh doanh

Di truyền học là một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Không một khía cạnh sản xuất nào, kể cả dinh dưỡng, quản lý trại giống hoặc quản lý trang trại, có thể mang đến những cải thiện vượt trội qua mỗi năm bằng chọn lọc di truyền. Để tối đa hóa lợi ích di truyền trong việc lai cận huyết ở mức tối thiểu, việc lựa chọn được tiến hành từ cả trong và ngoài các gia đình tôm. Tôm giống Kona Bay được lựa chọn dựa trên cân bằng tính trạng để đảm bảo hiệu suất vượt trội trong những điều kiện khác nhau ở các trại giống và trang trại

Tối đa hóa lợi ích di truyền

Để tối đa hóa lợi ích di truyền với việc lai cận huyết tối thiểu, việc lựa chọn được tiến hành cả trong và ngoài các gia đình tôm. Tôm giống Kona Bay được lựa chọn dựa trên cân bằng các tính trạng để đảm bảo hiệu suất vượt trội trong các điều kiện khác nhau ở trại giống và trang trại.

Cải thiện liên tục tốc độ tăng trưởng

Mức tăng trọng bình quân ngày (ADG) của quần đàn tôm Kona Bay nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,4 g tùy thuộc vào nhiệt độ, mật độ thả, chất lượng nước, thức ăn và các yếu tố khác. Tốc độ tăng trưởng đang cải thiện ở tốc độ xấp xỉ 10% mỗi thế hệ.

Năng suất sinh sản cao

Các gia đình tôm Kona Bay được lựa chọn để mang lại năng suất sinh sản cao. Hiệu suất thay đổi khi sử dụng giun sống, loại giun nhiều tơ polychaete (không khuyến khích sử dụng nếu loài giun này được lấy từ các khu vực bị nhiễm bệnh). Nếu sử dụng giun trong thức ăn nuôi, tôm cái sẽ sản sinh 400.000 nauplius/lần đẻ với 20% số con đẻ/đêm. Nếu không sử dụng giun sống, tôm cái sẽ sản sinh 250.000 nauplius/lần đẻ với 15% số con đẻ/đêm.

Các gia đình tôm Kona Bay thường phải trải qua những thử nghiệm khắt khe nhất trong phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn để chọn ra loài có khả năng kháng bệnh TSV, WSSV và EMS.

Khả năng dung nạp đậu nành trong thức ăn

Các gia đình tôm Kona Bay thường được chọn dựa trên khả năng hấp thụ protein từ đậu nành trong thức ăn để giảm thiểu tính phụ thuộc vào nguồn bột cá khan hiếm. Với chi phí và lợi ích mà các công thức từ đậu nành mang lại, chúng ta có thể hạn chế sử dụng protein động vật, đặc biệt là từ bột cá, từ đó mang lại lợi nhuận kinh tế cao nhất. Tôm Kona Bay sẵn sàng giúp bạn nắm bắt lợi ích này.

Thúc đẩy phát triển với giải pháp chọn lọc dựa trên bộ gen

Trong chương trình nhân giống, chúng tôi sử dụng giải pháp chọn lọc dựa trên bộ gen để thúc đẩy tiến trình phát triển di truyền với độ chính xác cao hơn. Đa hình đơn nucleotide (SNP) hoặc chỉ thị di truyền được sử dụng để chọn lọc cá thể và nhận dạng tính trạng. Với năng lực chuyên môn của Hendrix Genetics về Chọn lọc dựa trên bộ gen ở các loài (thủy sản) khác, sự thừa kế và ứng dụng vào chương trình nhân giống của Kona Bay sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình phát triển di truyền nói chung và cho một số tính trạng cụ thể nói riêng có khả năng di truyền thấp hơn.

shrimp in bw
Broodstock shrimp 5.jpg

Sinh sản ở tôm

shrimp in hand

Quá trình chọn lọc kỹ lưỡng