Nghề nghiệp

Một thế giới tiềm năng hỗ trợ sự nghiệp của bạn

Chúng tôi mang đến cho nhân viên một thế giới tiềm năng. Chúng tôi xác định bốn lĩnh vực nghề nghiệp chính trong công ty của chúng tôi.


Các lĩnh vực nghề nghiệp này là:

  • Sản xuất
  • Dịch vụ kỹ thuật
  • Nghiên cứu & Phát triển
  • Văn phòng/Hành chính


Chúng tôi hoan nghênh bạn khám phá các vị trí công việc còn trống ở công ty chúng tôi Kona Bay hoặc bất kỳ công ty thành viên nào khác thuộc Hendrix Genetics.

Tất cả việc làm
Aquaculture Map