Nghề nghiệp

Cơ hội tiềm năng cho công việc và sự nghiệp của bạn

Chúng tôi mang đến cho nhân viên nhiều cơ hội trong việc phát triển bản thân và sự nghiệp. Tại Kona Bay, bốn lĩnh vực nghề nghiệp chính bao gồm:

  • Sản xuất
  • Dịch vụ kỹ thuật
  • Nghiên cứu & Phát triển
  • Văn phòng/Hành chính


Chúng tôi hoan nghênh bạn khám phá cơ hội nghề nghiệp từ công ty chúng tôi - Kona Bay hoặc bất kỳ công ty thành viên nào khác thuộc Hendrix Genetics.

Các vị trí việc làm
Aquaculture Map