Kona Bay Speed

Tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng

Dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và hiệu suất sản phẩm đã được kiểm chứng, chúng tôi đã tạo ra Kona Bay Speed. Loại tôm bố mẹ được lựa chọn đặc biệt để tăng trưởng nhanh trong điều kiện an toàn sinh học ở mật độ nuôi từ vừa phải đến cao. Những thế hệ sau của Kona Bay Speed phát triển mạnh trong môi trường ổn định với áp lực từ mầm bệnh thấp, tại đây, tiềm năng tăng trưởng tối ưu của nguồn giống được thể hiện trong quá trình nuôi thương phẩm.

  • Vượt trội về tốc độ tăng trưởng trong hệ thống nuôi được kiểm soát tốt và theo tiêu chuẩn an toàn sinh học
  • Để thích nghi với đặc điểm tăng trưởng nhanh, sự thay đổi/bảo trì trong dây chuyền sản xuất tôm giống và trong quá trình tôm trưởng thành là điều cần thiết
  • Lý tưởng cho các hệ thống nuôi tôm mật độ cao với hơn 200 con / m3
  • Thích hợp cho các hệ thống RAS trong nhà

Dữ liệu hiển thị

Di truyền học tiên tiến sẽ thúc đẩy việc cải thiện hiệu quả và khả năng kiểm soát trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Chúng tôi tin rằng di truyền học và gây giống là một phần quan trọng của giải pháp và là yếu tố then chốt cho tương lai của ngành nuôi tôm.

Trại giống Nông trại
Tỉ lệ giao phối 12 - 15% Tăng trọng bình quân ngày 0.33 - 0.42
Số nauplii mỗi lần đẻ trứng 250 - 350k Mật độ nuôi 100 - 300 con/m2
Tỉ lệ sống sót của ấu trùng 70% Tỉ lệ sống sót cho thu hoạch 70 - 80%

Dữ liệu hiển thị của Kona Bay Speed

Lời khuyên cho phương pháp và điều kiện chăn nuôi

Ba tuần là thời gian lý tưởng để nuôi dưỡng tôm bằng thức ăn có nguồn dinh dưỡng cao trước khi sản xuất thương mại. Thức ăn an toàn sinh học, thức ăn ướt đã được khử trùng hoặc thức ăn sống (giun nhiều tơ / mực / nhuyễn thể) được khuyến khích sử dụng.

Hướng dẫn chung về chế độ cho ăn theo tỷ lệ phần trăm của tổng sinh khối trong mỗi bể hệ thống nuôi trưởng thành:

  • Mực: 5-8% mỗi ngày
  • Giun nhiều tơ: 18-24% mỗi ngày
  • Các loài nhuyễn thể khác (trai / sò, nếu muốn): 4-7% mỗi ngày
  • Thức ăn viên nuôi tôm bố mẹ bán ẩm (tôm thương mại): 3% mỗi ngày (nên cho ăn trong bữa đầu tiên của ngày)

Nên cho ăn xen kẽ trong ngày (4 - 6 lần) và theo dõi để lượng ăn vừa phải, tránh cho ăn quá no. Thức ăn dư thừa nên được loại bỏ trước đợt cho ăn tiếp theo, ước lượng điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Sự thèm ăn của tôm bố mẹ sẽ thay đổi dựa trên chu kỳ thay lông cũng như sự gia tăng nhu cầu dinh dưỡng khi bắt đầu phát triển trứng / tinh trùng.

Nếu có thể, hãy sử dụng các loại thức ăn đạt chuẩn SPF để giảm thiểu khả năng lây nhiễm các mầm bệnh có trong giun nhiều tơ, nhuyễn thể và mực hoang dã. Nếu không có sẵn nguồn thức ăn đạt chuẩn SPF, hãy thử phương pháp khử trùng thích hợp bằng dung dịch povidone-iodine ở nồng độ 20ppm trong 10-15 phút, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch.

Automatic shrimp feeders

Hệ thống cho tôm ăn tự động