Tự tin dẫn đầu

Kona Bay

Tại Kona Bay chúng tôi ý thức được rằng mỗi bước hành động của chúng tôi đều cần nâng cao giải pháp cho ngành kinh doanh. Khi bắt đầu tham gia vào chuỗi giá trị ngành hàng tôm, mục tiêu của chúng tôi là mở khóa khai thác giá trị tối đa cho mọi người trong tương lai. Dựa trên nền tảng khoa học đáng tin cậy, sự tự tin và phương pháp tiếp cận hợp tác, đội ngũ của chúng tôi đang dẫn đầu trên con đường hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

KonaBayShrimpTeam.jpg

Những thách thức của ngành hàng tôm toàn cầu

Ngành hàng tôm toàn cầu cần phát triển bốn lĩnh vực. Thứ nhất, cần nắm quyền kiểm soát trong công tác quản lý rủi ro bệnh dịch, rủi ro xã hội và rủi ro về môi trường. Thứ hai, phải cải thiện đáng kể mức độ hiệu quả hoạt động. Nâng cao sản lượng thu hoạch tôm với tỷ lệ tôm chết, lượng chất thải, lượng thức ăn nuôi tôm và thuốc kháng sinh thấp hơn. Lĩnh vực phát triển thứ ba nằm ở việc xây dựng lòng tin giữa các đối tác tham gia trong chuỗi giá trị. Thông qua tuyên bố bảo đảm của bên thứ ba có thể là việc cần thiết. Và hoạt động cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tiếp thị tôm để tăng lượng tiêu thụ tôm trên toàn cầu hướng đến tăng trưởng lâu dài. Đổi mới sáng tạo sẽ thúc đẩy kiểm soát và cải thiện hiệu quả trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Tin Tức Mới Nhất