Tự tin dẫn đầu

Tương lai đầy hứa hẹn cho ngành tôm

Tại Kona Bay, mỗi hành động của chúng tôi đều hướng về việc nâng cao giải pháp cho ngành hàng tôm. Khi bắt đầu tham gia vào chuỗi giá trị này, mục tiêu của chúng tôi là khai thác giá trị tối đa cho mọi cá nhân và tổ chức trong ngành. Dựa trên nền tảng khoa học đáng tin cậy, sự tự tin và phương pháp tiếp cận hợp tác, Kona Bay đang dẫn đầu trên con đường hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Từ khoản đầu tư lớn vào những chương trình nhân giống của chúng tôi, cùng với việc áp dụng các công nghệ mới nhất về di truyền và gen, chúng tôi tin tưởng vào kì vọng tương lai của ngành hàng tôm trên toàn thế giới.

Những thách thức của ngành hàng tôm toàn cầu

Ngành hàng tôm toàn cầu cần phát triển bốn lĩnh vực. Thứ nhất, cần nắm quyền kiểm soát trong công tác quản lý rủi ro bệnh dịch, rủi ro xã hội và rủi ro về môi trường. Thứ hai, phải cải thiện đáng kể mức độ hiệu quả hoạt động, nâng cao sản lượng thu hoạch tôm với tỷ lệ tôm chết, lượng chất thải, lượng thức ăn nuôi tôm và thuốc kháng sinh thấp hơn. Lĩnh vực phát triển thứ ba nằm ở việc xây dựng lòng tin giữa các đối tác tham gia trong chuỗi giá trị. Việc áp dụng bảo hiểm của bên thứ ba có thể rất cần thiết. Lĩnh vực cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hoạt động tiếp thị tôm để nâng cao lượng tiêu thụ tôm trên toàn cầu, hướng đến sự tăng trưởng lâu dài.

Đổi mới sáng tạo sẽ thúc đẩy kiểm soát và cải thiện hiệu quả trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Tại Kona Bay, chúng tôi tin rằng nhân giống và di truyền là một phần quan trọng của giải pháp và là yếu tố then chốt của ngành hàng tôm.