Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng chính

P.O. Box 1282 Kekaha,

HI. 96752 Hoa Kỳ (Gửi qua đường bưu điện)

9663 Kaumuali'i Highway

Waimea, HI. 96796 (Chỉ chuyển phát nhanh)

Điện thoại văn phòng: +1 (808) 338-0331

Fax: +1 (808) 338-0332

Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan

Shi Jianguo “Jerry Shi”

Điện thoại văn phòng: +86 151 206 299 55

Email: Jerry.Shi@hendrix-genetics.com

Indonesia và Việt Nam

Ton Hovers

Điện thoại văn phòng: +61 4577 862 28

Email: Ton.Hovers@hendrix-genetics.com

Indonesia và Malaysia

IR Yosh Adhy "Yosh"

Điện thoại văn phòng: +62 85286582626

Email: Yosh.Fakhrudin@hendrix-genetics.com

Việt Nam

Bùi Thị Lên

Số điện thoại: 0982204527

Email: Celine.Bui@hendrix-genetics.com