Kona Bay Strength

Khỏe mạnh để sinh tồn

Một môi trường càng nhiều thách thức thì càng cần một giải pháp phù hợp. Kona Bay Strength là giải pháp của chúng tôi cho những môi trường có mức độ dịch bệnh cao, bao gồm các hệ thống canh tác truyền thống với mức độ an toàn sinh học thấp. Dòng này được lựa chọn đặc biệt để chống chọi với bệnh tật trong hệ thống mở đối với TSV, WSSV, EMS-AHPND và vibrio sp.

  • Giải pháp phù hợp cho những môi trường có nhiều thử thách
  • Được lựa chọn để chống chọi với bệnh tật, từ đó cho tỷ lệ sống cao hơn
  • Được kiểm tra định kỳ về các mầm bệnh phổ biến

Dữ liệu hiển thị

Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn một chút so với các dòng tôm giống khác của chúng tôi, nhưng khả năng sống sót của Kona Bay Strength lại cao hơn đáng kể. Dòng tôm này được phát triển để chống chọi với các mầm bệnh phổ biến và với môi trường biến động, cụ thể là độ mặn và nhiệt độ trong điều kiện khó khăn. Những thử thách này được thực hiện thường xuyên và có kế hoạch, với mục đích xác định những con vật khỏe nhất nhằm cải thiện hiệu suất qua mỗi thế hệ.

Trại giống Trang trại
Tỉ lệ giao phối 18 - 20% Tăng trọng bình quân ngày 0.22 - 0.30
Số nauplii mỗi lần đẻ trứng 200 - 300k Mật độ nuôi thấp đến trung bình
Tỉ lệ sống sót của ấu trùng 70 - 75% Tỉ lệ sống sót cho thu hoạch 85 - 90%

Dữ liệu hiển thị của Kona Bay Strength

Lời khuyên cho phương pháp và điều kiện chăn nuôi

Ba tuần là thời gian lý tưởng để nuôi dưỡng tôm bằng thức ăn có nguồn dinh dưỡng cao trước khi sản xuất thương mại. Thức ăn an toàn sinh học, thức ăn ướt đã được khử trùng hoặc thức ăn sống (giun nhiều tơ / mực / nhuyễn thể) được khuyến khích sử dụng.

Hướng dẫn chung về chế độ cho ăn theo tỷ lệ phần trăm của tổng sinh khối trong mỗi bể hệ thống nuôi trưởng thành:

  • Mực: 5-8% mỗi ngày
  • Giun nhiều tơ: 18-24% mỗi ngày
  • Các loài nhuyễn thể khác (trai / sò, nếu muốn): 4-7% mỗi ngày
  • Thức ăn viên nuôi tôm bố mẹ bán ẩm (tôm thương mại): 3% mỗi ngày (nên cho ăn trong bữa đầu tiên của ngày)

Nên cho ăn xen kẽ trong ngày (4 - 6 lần) và theo dõi để lượng ăn vừa phải, tránh cho ăn quá no. Thức ăn dư thừa nên được loại bỏ trước đợt cho ăn tiếp theo, ước lượng điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Sự thèm ăn của tôm bố mẹ sẽ thay đổi dựa trên chu kỳ thay lông cũng như sự gia tăng nhu cầu dinh dưỡng khi bắt đầu phát triển trứng / tinh trùng.

Nếu có thể, hãy sử dụng các loại thức ăn đạt chuẩn SPF để giảm thiểu khả năng lây nhiễm các mầm bệnh có trong giun nhiều tơ, nhuyễn thể và mực hoang dã. Nếu không có sẵn nguồn thức ăn đạt chuẩn SPF, hãy thử phương pháp khử trùng thích hợp bằng dung dịch povidone-iodine ở nồng độ 20ppm trong 10-15 phút, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch.

Automatic shrimp feeders

Hệ thống cho tôm ăn tự động