Tuyên bố về quyền riêng tư

Giới thiệu
Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả hoạt động thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khác của trang web www.hendrix-genetics.com. Trong trường hợp sử dụng tên Hendrix Genetics (hay còn gọi là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) trong tuyên bố về quyền riêng tư này, tham chiếu đề cập đến Hendrix Genetics B.V. và/hoặc các công ty thuộc nhóm công ty của Hendrix Genetics.

Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hendrix Genetics. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn theo Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi về cách thức chúng tôi xử lý việc thu thập thông tin về người dùng trang web của chúng tôi.


Chúng tôi thu thập những thông tin nào?
Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi dưới hình thức ẩn danh và tìm hiểu thêm về Hendrix Genetics. Chúng tôi thường xuyên thu thập thông tin về người dùng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như loại trình duyệt, thời gian truy cập, các trang đã sử dụng, v.v. Chúng tôi không thể nhận dạng bạn bằng thông tin này. Nếu bạn đồng ý với tuyên bố về cookie, Hendrix Genetics sẽ thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng xem tuyên bố về cookie của chúng tôi. Nếu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ e-mail, tên, họ và tên công ty của bạn. Nếu bạn có thắc mắc muốn gửi cho Hendrix Genetics, chúng tôi sẽ thu thập tên, họ, địa chỉ email và quốc gia của bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail hoặc dữ liệu cá nhân khác của bạn (có thể nhận dạng gián tiếp), chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn bản tin của chúng tôi hoặc giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu bạn đã cho biết rằng bạn không còn muốn nhận bản tin nữa, tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được sau khi bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi sẽ bị xóa sau sáu tháng kể từ ngày chúng tôi nhận được câu hỏi của bạn.

Nếu trong tương lai Hendrix Genetics sẽ tiến hành tái tổ chức, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một tổ chức khác. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi phải làm như vậy theo luật pháp hoặc quy định liên quan. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nhằm bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích tiếp thị trực tiếp.


Cookies
Cookie có thể được đặt lên trang web bởi chính Hendrix Genetics hoặc các bên khác mà Hendrix Genetics hợp tác. Bạn có thể từ chối đặt cookie bằng trình duyệt của bạn để bạn không nhận bất kỳ cookie nào trong quá trình truy cập trang web. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bật và tắt cookie trong hướng dẫn và hoặc bằng cách sử dụng chức năng Trợ giúp trong trình duyệt của bạn. Hendrix Genetics sử dụng các cookie chức năng, phân tích và quảng cáo hoặc hướng mục tiêu trên trang web của mình. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie, vui lòng xem tuyên bố về cookie của chúng tôi.

Siêu liên kết

Để thuận tiện cho bạn, khi chúng tôi đã tích hợp các siêu liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang web của bên thứ ba, xin lưu ý rằng nếu bạn muốn truy cập các trang web này, tuyên bố về quyền riêng tư của các bên thứ ba này, mà không phải tuyên bố về quyền riêng tư của Hendrix Genetics, sẽ áp dụng cho các hoạt động được bạn thực hiện trên các trang web này và thông tin bạn đăng tải công khai trên đó.

Bảo mật
Hendrix Genetics luôn nỗ lực hết sức để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Trang web sử dụng HTTPS, có nghĩa rằng tất cả hoạt động trao đổi dữ liệu thông qua trang web đều được mã hóa. Để biết thêm thông tin về việc trao đổi thông tin liên lạc với Hendrix Genetics và sử dụng trang web, vui lòng xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi.


Các quyền của chủ thể dữ liệu

Quyền truy cập
Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu Hendrix Genetics cho biết chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu nào về bạn. Nếu bạn muốn yêu cầu như vậy, vui lòng gửi e-mail đến infosec@hendrix-genetics.com.


Quyền cải chính

Nếu bạn muốn cải chính dữ liệu cá nhân không chính xác, vui lòng gửi e-mail đến infosec@hendrixgenetics.com.


Quyền xóa bỏ (“được quên lãng”)

Nếu bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân, vui lòng gửi e-mail đến infosec@hendrixgenetics.com.


Quyền hạn chế xử lý

Nếu bạn muốn hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu của mình, vui lòng gửi e-mail đến infosec@hendrixgenetics.com.


Quyền di chuyển dữ liệu

Nếu bạn muốn nhận được dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng gửi e-mail đến infosec@hendrix-genetics.com.


Lưu trữ dữ liệu

Thời hạn lưu trữ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng tuân theo luật pháp và quy định của Hà Lan.


Thay đổi
Hendrix Genetics có quyền sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư này. Những thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi tùy chỉnh, Tuyên bố về quyền riêng tư sẽ áp dụng cho mục đích sử dụng này.


Câu hỏi và thông tin cập nhật

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề nghị nào về quyền riêng tư hoặc nếu bạn muốn sửa đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến infosec@hendrix-genetics.com. Phiên bản này được lập vào tháng 4 năm 2018.

Giới thiệu
Hendrix Genetics sử dụng cookie và số liệu thống kê của trang web. Chúng tôi sử dụng các cookie này để xem cách thức khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web. Hendrix Genetics sẽ tuyệt đối không chia sẻ với bên thứ ba dữ liệu thu được từ cookie.

Cookie là một tệp được lưu trên máy tính của bạn. Trong lần truy cập tiếp theo vào trang web của chúng tôi, những cookie này có thể được nhận dạng. Cookie không lưu trữ bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng một người.

Các cookie nào được sử dụng và tại sao?

Cookie có thể được đặt bởi chính Hendrix Genetics hoặc các bên khác mà Hendrix Genetics hợp tác. Dưới đây bạn sẽ thấy thông tin tổng quan về các loại cookie được đặt trên trang web của Hendrix Genetics. Nếu bạn không muốn sử dụng cookie, bạn có thể tắt thông qua trình duyệt của bạn.

Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi?

Hendrix Genetics, có trụ sở chính tại Spoorstraat 69, 5831 CK Boxmeer, là nơi điều khiển việc xử lý dữ liệu như đã đề cập trong tuyên bố về cookie này. Các trang web và ứng dụng tiếp theo thuộc về Hendrix-Genetics:

 • https://www.hendrix-genetics.com
 • https://resources.hybridturkeys.com
 • https://www.hybridturkeys.com
 • https://www.hypor.com
 • https://www.babcock-poultry.com
 • https://www.bovans.com
 • https://www.dekalb-poultry.com
 • https://www.hisex.com
 • https://www.isa-poultry.com
 • https://www.shaver-poultry.com
 • https://www.layer-resources.com
 • https://www.landcatch.co.uk
 • https://www.troutlodge.com
 • https://www.hendrix-genetics-chile.com/inicio/

Các cookie chức năng

Các cookie chức năng ghi lại thông tin về các lựa chọn bạn đã thực hiện, và các cookie này cũng cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web để phù hợp với các nhu cầu của bạn. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu tùy chọn về danh mục/phân đoạn ưa thích của bạn. Để đặt các cookie chức năng, không yêu cầu có sự cho phép.

Các cookie chức năng ghi lại thông tin về các lựa chọn bạn đã thực hiện, và các cookie này cũng cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web để phù hợp với các nhu cầu của bạn. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu tùy chọn về danh mục/phân đoạn ưa thích của bạn. Để đặt các cookie chức năng, không yêu cầu có sự cho phép.

Cookie phân tích

Google Tag Manager, Hendrix Genetics sử dụng các cookie cho tính năng thống kê của trang Web. Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về cách thức (mức độ thường xuyên và thời lượng) khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web để phù hợp với khách truy cập. Dữ liệu được thu thập ẩn danh và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cải thiện hiệu suất của trang web. Dữ liệu được thu thập sẽ không được cung cấp cho các bên thứ ba. Chỉ Hendrix Genetics có quyền truy cập dữ liệu được thu thập trong Google Tag Manager.

Google Tag Manager là giải pháp cho phép các nhà tiếp thị quản lý các thẻ của trang web từ một giao diện. Chính công cụ quản lý thẻ (triển khai thẻ) là một miền ít cookie không thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Thời hạn lưu trữ dữ liệu đã thu thập bằng Google Tag Manager là sáu tháng. Để đặt các cookie phân tích, phải có sự cho phép.

Cookie quảng cáo hoặc hướng mục tiêu

Hendrix Genetics sử dụng cookie Adroll roundtrip. Đây là cookie được Hendrix Genetics đặt.. Cookie này được sử dụng để đánh giá liệu chiến dịch quảng cáo có phù hợp với bạn hoặc một nhóm mục tiêu cụ thể hay không. Loại cookie này cũng có thể tăng mức độ phù hợp của chương trình ưu đãi trên trang web của Hendrix Genetics hoặc trên trang web của bên thứ ba bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với thói quen lướt web và sở thích của bạn. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để hạn chế thời gian hiển thị quảng cáo. Thời hạn lưu trữ dữ liệu được thu thập bằng Adroll roundtrip là sáu tháng.

Google Analytics
Hendrix Genetics sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google Inc. ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng các cookie để giúp Hendrix Genetics phân tích cách bạn sử dụng trang web. Hendrix Genetics điều chỉnh Google Analytics theo các nguyên tắc phù hợp với quyền riêng tư của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan. Thông tin thu được từ cookie (địa chỉ IP của bạn sẽ được ẩn danh) được truyền đến và được lưu trữ trên máy chủ của Goolge tại Hoa Kỳ. Chỉ Hendrix Genetics có thể theo dõi cách bạn sử dụng trang web, để tổng hợp báo cáo về các hoạt động trên trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trên trang web và hoạt động sử dụng Internet. Hendrix Genetics có thỏa thuận xử lý với Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP (ẩn danh) của bạn với thông tin khác mà Google có. Google và tất cả các công ty con của Google, bao gồm cả Google Analytics, tuân thủ Quy tắc bảo vệ quyền riêng tư và được liên kết với Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của Bộ thương mại Hoa Kỳ. Thời hạn lưu trữ dữ liệu được thu thập bằng các cookie quảng cáo hoặc hướng mục tiêu là sáu tháng. Để đặt quảng cáo hoặc các cookie hướng mục tiêu, phải có sự cho phép.